top of page

ZASADY I WARUNKI

OPINIE LUB UWAGI

Możesz publikować recenzje, komentarze, zdjęcia, filmy, inne treści oraz przesyłać sugestie, pomysły, komentarze, pytania lub inne informacje, o ile treść nie jest nielegalna, obsceniczna, grożąca, zniesławiająca, narusza prywatność, narusza prawa własności intelektualnej lub w inny sposób szkodliwe i nie składają się z wirusów programowych, kampanii politycznych, nagabywania komercyjnego, listów, masowych wysyłek lub jakiejkolwiek formy „spamu” lub niezamówionych komercyjnych wiadomości elektronicznych. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot ani w inny sposób wprowadzać w błąd co do pochodzenia karty kredytowej, osoby lub treści. makemusicbetter.com zastrzega sobie prawo (ale nie obowiązek) usuwania lub edytowania treści.

Udzielasz makemusicbetter.com niewyłącznego, nieodpłatnego, wieczystego, nieodwołalnego i w pełni sublicencjonowanego prawa do używania, reprodukowania, modyfikowania, adaptacji, publikowania, wykonywania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania i wyświetlania wszelkich opublikowanych lub przesłanych treści lub nazwa i podobieństwo na całym świecie. makemusicbetter.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Ciebie lub osoby trzecie.

WARUNKI SPRZEDAŻY

Możemy podjąć działania, które uznamy za uzasadnione, aby zapobiec oszustwom i nadużyciom.

Nie możesz (i) przenosić, kopiować, cedować, transmitować, zbierać, pożyczać, sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, timeshare, dystrybuować, nadawać, publikować ani w żaden inny sposób udostępniać żadnej części strony ani pobierać produktów; (ii) usuwać wszelkie informacje dotyczące praw autorskich lub własności, metadane lub etykiety dotyczące pobranych plików; (iii) próbować odtwarzać kodu źródłowego, wyłączać, pomijać, dezasemblować, dekompilować, modyfikować, eliminować lub w inny sposób obchodzić zabezpieczenia, zarządzania prawami cyfrowymi lub innego systemu ochrony stosowanego do pobierania; lub (iv) wykorzystywać pobranych plików do jakichkolwiek nielegalnych celów.

Wszystkie treści zawarte lub udostępnione za pośrednictwem makemusicbetter.com, takie jak tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, klipy audio, pliki do pobrania cyfrowe, kompilacje danych i oprogramowanie są własnością makemusicbetter.com i są chronione przez Stany Zjednoczone i międzynarodowe prawa autorskie makebettermusic.com nie jest powiązany i nie jest popierany przez żadne zidentyfikowane marki urządzeń i oprogramowania, do których się odwołuje, a wszelkie nazwy handlowe są wykorzystywane wyłącznie w celach opisowych.

Z zastrzeżeniem przestrzegania tych warunków, makemusicbetter.com udziela ci ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencji licencji na zakupiony plik do pobrania. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi, są zastrzeżone i zachowane przez makemusicbetter.com. Licencja udzielona przez makemusicbetter.com wygasa, jeśli nie spełnisz tych warunków.

Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, możesz korzystać z makemusicbetter.com tylko przy zaangażowaniu rodzica lub opiekuna.

makemusicbetter.com zastrzega sobie prawo do zniesienia swoich praw do korzystania z makebettermusic.com, usuwania lub edytowania treści lub anulowania zamówień według własnego uznania.

Musisz przestrzegać wszystkich amerykańskich lub innych ograniczeń eksportu i reeksportu, które mogą mieć zastosowanie do towarów, technologii oprogramowania i usług.

Zgadzasz się bronić, chronić i chronić Makemusicbetter.com i jego właścicieli przed wszelkimi naruszeniami warunków na tej stronie i / lub korzystania z Witryny. Pliki do pobrania makemusicbetter.com są takie, jakie są, a makemusicbetter.com nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianej gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Wyraźnie zgadzasz się, że korzystasz z makemusicbetter.com lub jego plików do pobrania na własne ryzyko i że makemusicbetter.com nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne lub wynikowe szkody.

PRYWATNOŚĆ

Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo lub koniecznych do realizacji zakupu, nie udostępniamy świadomie ani nie sprzedajemy danych osobowych naszych klientów innym osobom.

Korzystając z tej strony, wyraźnie zgadzasz się, że makemusicbetter.com może wykorzystywać Twoją aktywność w Internecie i sieci, dane klientów, dane osobowe i identyfikatory do zamówień, płatności, personalizacji, rozwiązywania problemów, rozwoju produktu, odpowiedzi na wymagania prawne, komunikacji z tobą i do poprawy makemusicbetter.com.

Możesz mieć prawo do żądania informacji o gromadzeniu danych osobowych, dostępie do danych osobowych lub ich usuwaniu.

SPOSOBY PŁATNOŚCI

  • Karty kredytowe / debetowe

  • PAYPAL, który jest zastrzeżonym znakiem towarowym i nie jest powiązany z makemusicbetter.com

bottom of page