ALLMÄNNA VILLKOR

ÖVERSIKT ELLER KOMMENTARER

Du kan publicera recensioner, kommentarer, foton, videor, annat innehåll och skicka förslag, idéer, kommentarer, frågor eller annan information, så länge innehållet inte är olagligt, obscen, hotande, ärekränkande, en invasion av privatlivet, en kränkning av immateriella rättigheter, eller på annat sätt skadligt och består inte av eller innehåller mjukvarusvirus, politisk kampanj, kommersiell uppmaning, kedjebrev, massmeddelanden eller någon form av "skräppost" eller oönskade kommersiella elektroniska meddelanden. Du får inte använda en falsk e-postadress, ge dig någon person eller enhet eller på annat sätt vilseleda om kreditkorts, personers eller innehålls ursprung. makemusicbetter.com förbehåller sig rätten (men inte skyldigheten) att ta bort eller redigera innehåll.

Du ger makemusicbetter.com en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, oåterkallelig och helt underlicensierbar rätt att använda, reproducera, ändra, anpassa, publicera, utföra, översätta, skapa derivatverk från, distribuera och visa allt publicerat eller skickat innehåll eller namn och likhet över hela världen. makemusicbetter.com tar inget ansvar och tar inget ansvar för något innehåll som publiceras av dig eller någon tredje part.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Vi kan vidta åtgärder som vi anser rimligen nödvändiga för att förhindra bedrägeri och missbruk.

Du får inte (i) överföra, kopiera, tilldela, överföra, skörda, låna, sälja, hyra, hyra, timeshare, distribuera, sända, publicera eller på annat sätt göra någon del av webbplatsen tillgänglig eller ladda ner produkter; (ii) ta bort alla meddelanden om upphovsrätt eller äganderätt, metadata eller etiketter på nedladdningar; (iii) försöka omvända ingenjörer, inaktivera, förbikoppla, demontera, dekompilera, ändra, besegra eller på annat sätt kringgå säkerhets-, digitala rättighetshantering eller annat skyddssystem som tillämpas på nedladdningar; eller (iv) använda nedladdningarna för något olagligt syfte.

Allt innehåll som ingår i eller görs tillgängligt via makemusicbetter.com, såsom text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar, datakompileringar och programvara tillhör makemusicbetter.com och skyddas av USA och internationellt upphovsrättslagar. makebettermusic.com är inte anslutna till och stöds inte av någon identifierad utrustning och mjukvarumärken som identifierats och eventuella varumärkesnamn används endast för beskrivningsändamål.

Med förbehåll för att du uppfyller dessa villkor, ger makemusicbetter.com dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-licensierbar licens till den köpta nedladdningen. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig är reserverade och behålls av makemusicbetter.com. Licensen som tilldelas av makemusicbetter.com upphör om du inte uppfyller dessa villkor.

Om du är under 18 år får du använda makemusicbetter.com endast med deltagande av en förälder eller vårdnadshavare.

makemusicbetter.com förbehåller sig rätten att säga upp dina rättigheter att använda makebettermusic.com, ta bort eller redigera innehåll eller avbryta beställningar efter eget gottfinnande.

Du måste följa alla amerikanska eller andra export- och återexportbegränsningar som kan gälla för varor, mjukvaruteknik och tjänster.

Du samtycker till att försvara, hålla ofarligt och skydda makemusicbetter.com och dess ägare för eventuella brott mot villkoren på denna sida och / eller användning av sajten. nedladdningar av makemusicbetter.com är som det är och makemusicbetter.com gör inga framställningar eller garantier av något slag, uttryckligt eller underförstått, inklusive men inte begränsat till ingen underförstådd garanti för försäljningsbarhet eller lämplighet för ett visst syfte. Du accepterar uttryckligen att din användning av makemusicbetter.com eller dess nedladdningar är på din enda risk och att makemusicbetter.com inte är ansvarig för direkta, indirekta, tillfälliga, bestraffande eller följdskador.

AVSKILDHET

Förutom vad som krävs enligt lag eller om det är nödvändigt för att genomföra ditt köp, delar eller säljer vi inte medvetet våra kunders personliga information med / till andra.

Genom att använda denna webbplats godkänner du uttryckligen att makemusicbetter.com kan använda din internet- och nätverksaktivitet, kundregister, personlig information och identifierare för beställningar, betalningar, personalisering, felsökning, produktutveckling, svar på lagkrav, kommunikation med dig och för att förbättra makemusicbetter.com.

Du kan ha rätt att begära information om insamlingen av din personliga information, åtkomst till eller radering av din personliga information.

BETALINGSMETODER

  • Kredit- / betalkort

  • PAYPAL, som är ett registrerat varumärke och som inte är kopplat till makemusicbetter.com

© 2020 by MAKEMUSICBETTER.COM. 

  • Twitter
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
0